NOUZOVÝ STAV

Do odvolání je na poliklinice N O U Z O V Ý S T A V. Zbytné výkony nebudou prováděny. Do objektu vstupujte jen s ochrannými prostředky , nejméně nosu a úst, i provizorními. Návštěvu nejlépe předem telefonicky dojednejte.!!! Nezbytná oddělení jsou v provozu.. Situace se může změnit !! K. Vojta