Projekt FVE Poliklinika Žamberk

V průběhu měsíce března 2024 byl úspěšně dokončen projekt FVE . Část financování byla zajištěna přes dotační titul. Společnost Podorlická poliklinika s.r.o. tak může dále optimalizovat náklady vydané za energie.

Projekt FVE Podorlická poliklinika s.r.o..

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004421

je spolufinancován Evropskou unií