INZERÁT

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Podorlická poliklinika s.r.o.,

provozovna nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk, IČO 642596,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice :

 

„Jednatel/ka společnosti“

 

Předpokládaný nástup:                      dle dohody

Místo výkonu práce:                          ŽAMBERK

Smlouva bude sjednána na:               dobu neurčitou

Mzda bude sjednána před začátkem výkonu práce formou smluvního platu.

 

Podmínky pro přijetí:

 

 

Výhodou je:

 

Zaměstnanecké benefity:

Minimální náležitosti přihlášky:

Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Podorlická poliklinika s.r.o., nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk, nebo na e-mail vojta@orlicko.cz

Termín ukončení příjmu přihlášek 15. 04. 2021

 

Podorlická poliklinika s.r.o., nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk