Informativní sdělení COVID-19

V souvislosti šířením onemocnění COVID-19, byly provedeny preventivní opatření pro ochranu zdraví pacientů, lékařů a zaměstnanců polikliniky. Exponované dotykové plochy jako dveřní kliky, zábradlí atd. ošetřeny dlouhodobým antivirovým, antibakteriálním přípravkem. V budově jsou rovněž rozmístěny bezdotykové dávkovače dezinfekce rukou. Dbejte prosím zvýšených hygienických pravidel a do budovy vstupujte s rouškou na obličeji. Využijte možnost domluvit si telefonicky termín návštěvy lékaře na přesnou hodinu. Při podezření na nákazu COVID-19, kontaktujte Krajskou hygienickou stanici.

www.khspce.cz    Telefon: 1221

www.mzcr.cz

Děkujeme Vám a přejeme Vám pevné zdraví.