Nouzový stav

Do odvolání je na poliklinice N O U Z O V Ý S T A V. Zbytné výkony nebudou prováděny. Návštěvu předem telefonicky dojednejte. Nutná léčiva/recepty – zajistíme zasláním ereceptu. Nezbytná oddělení jsou v provozu, ale raději volejte. V našem zdravotnickém zařízení se testy na Koronavirus neprovádějí Děkujeme Vám za ohleduplnost k ostatním osobám, jde o zdraví nás všech.